Monumenten

In monumenten vind je voorbeelden van verbouwingen van monumentale en karakteristieke panden. Bij dit soort opdrachten is het belangrijk de panden weer bruikbaar te maken zonder dat dit ten koste gaat van waardevolle, historische bouwonderdelen.

Meer weten over onze gerealiseerde projecten? Neem dan contact met ons op.